Lucky Dog 1 Blast Doujinshi - Line
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lucky Dog 1 Blast Doujinshi - Line

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 02-04,2015

Ngày cập nhật: 02-04,2015 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 132

Tóm tắt:

Những mẩu chuyện ngắn xoay quanh 5 thành viên CR-5 sau khi đã vượt qua mọi chuyện ở truyện chính, một vài cảnh mùi mẫn giữa Bernado cùng Gian và Giulio với Gian và có lẽ cũng có 1 ít của Ivan với Gian.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

02/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/04/2015
Top