Lucky Dog 1 Blast
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lucky Dog 1 Blast

Thể Loại Truyện : Josei, Other, Action

Ngày tạo: 26-03,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 876

Tóm tắt:

Gian Carlo Bourbon Del Monte, thành viên trẻ của một tổ chức mafia, nổi tiếng với nickname "Lucky dog" do sự may mắn khó tin của mình. Mặc dù biết rằng chỉ cần cố gắng một chút là có thể thoái khỏi trại giam, nhưng Gian vẫn quyết định nghỉ ngơi một thời gian ở trại giam. Nhưng đến khi bốn thủ lĩnh mafia trẻ bị bắt và đưa đến cùng một nơi, Boss của tổ chúc đã gửi một đến Gian một mệnh lệnh...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 18

26/03/2015

Chapter 17

24/03/2015

Chapter 16

09/12/2013

Chapter 15

05/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/02/2013

Chapter 2

11/06/2013

Chapter 3

16/06/2013

Chapter 4

17/06/2013

Chapter 5

19/06/2013

Chapter 6

19/06/2013

Chapter 7

07/07/2013

Chapter 8

07/07/2013

Chapter 9

07/07/2013

Chapter 10

07/07/2013

Chapter 11

23/07/2013

Chapter 12

03/08/2013

Chapter 13

20/09/2013

Chapter 14

20/09/2013

Chapter 15

05/10/2013

Chapter 16

09/12/2013

Chapter 17

24/03/2015

Chapter 18

26/03/2015

Chapter 19

27/11/2016
Top