Lucky Star
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lucky Star

Thể Loại Truyện : School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 24-11,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (53 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 703

Tóm tắt:

Câu chuyện hằng ngày của những cô nữ sinh trung học...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 56

27/11/2016

Chapter 55

27/11/2016

Chapter 54

27/11/2016

Chapter 53

27/11/2016

Chapter 52

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/07/2014

Chapter 2

11/07/2014

Chapter 3

11/07/2014

Chapter 4

11/07/2014

Chapter 5

11/07/2014

Chapter 6

11/07/2014

Chapter 7

11/07/2014

Chapter 8

11/07/2014

Chapter 9

11/07/2014

Chapter 10

11/07/2014

Chapter 11

11/07/2014

Chapter 12

11/07/2014

Chapter 13

11/07/2014

Chapter 14

11/07/2014

Chapter 15

11/07/2014

Chapter 16

11/07/2014

Chapter 17

11/07/2014

Chapter 18

11/07/2014

Chapter 19

11/07/2014

Chapter 20

24/07/2014

Chapter 21

31/07/2014

Chapter 22

13/08/2014

Chapter 23

18/08/2014

Chapter 24

25/08/2014

Chapter 25

30/10/2014

Chapter 26

30/10/2014

Chapter 27

30/10/2014

Chapter 28

30/10/2014

Chapter 29

30/10/2014

Chapter 30

30/10/2014

Chapter 31

07/11/2014

Chapter 32

12/11/2014

Chapter 33

24/11/2014

Chapter 34

24/11/2014

Chapter 41

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 41.1

27/11/2016

Chapter 42

27/11/2016

Chapter 43

27/11/2016
Top