Lullabies from Hell
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lullabies from Hell

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (4 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 275

Tóm tắt:

Một tác phẩm nữa của Hideshi Hino - tác giả của The Bug Boy.

Xem Thêm
Top