Lullbabies From Hell
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lullbabies From Hell

Thể Loại Truyện : Horror

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 149

Tóm tắt:

Tổng hợp 4 mẩu truyện riêng biệt của Hino Hideshi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 1

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017
Top