Lunar Legend Tsukihime
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lunar Legend Tsukihime

Thể Loại Truyện : Horror, Mature, Romance, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 02-04,2011

Ngày cập nhật: 02-04,2011 (24 - chap) - Tạm Ngưng

Rate: 8

Số lần đọc: 912

Tóm tắt:

Một tai nạn thời thơ ấu đã ban cho Shiki Tohno một năng lực đặc biệt. Cậu ta có thể nhìn thấy các đường kẻ bí mật - là điểm yếu của tất cả mọi thứ, dù là sinh vật sống hay là một vật vô tri vô giác. Bằng cách cắt theo các đường kẻ đó, Shiki có thể cắt mọi thứ dễ như chơi, không cần dùng tí sức nào.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 74

02/04/2011

Chapter 73

02/04/2011

Chapter 72

02/04/2011

Chapter 71

02/04/2011

Chapter 70

02/04/2011
Top