Lưu Luyến

Theo dõi

Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Lưu Luyến

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 07-05,2018 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 204

Tóm tắt:

Là câu chuyện tình yêu giữa vị tổng giám đốc và thanh mai trúc mã ở trong công ty,....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

07/05/2018

Chapter 19

26/04/2018

Chapter 18

15/04/2018

Chapter 17

07/04/2018

Chapter 16

29/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

26/08/2017

Chapter 16

29/08/2017

Chapter 17

07/04/2018

Chapter 18

15/04/2018

Chapter 19

26/04/2018

Chapter 20

07/05/2018
Top