Lưu Luyến Không Rời
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Lưu Luyến Không Rời

Thể Loại Truyện : Drama, Manhua, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 01-11,2018 (45 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 471

Tóm tắt:

Hắn là nam nhân không biết thế nào là yêu thương, cần phải học thế nào là trách nhiệm, thế nào là ôn nhu; nàng là cô gái sợ hãi yêu đương, từ trốn tránh vận mệnh của chính mình đến dũng cảm đối mặt hết thảy...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 47

01/11/2018

Chapter 45

27/10/2018

Chapter 44

27/10/2018

Chapter 43

27/10/2018

Chapter 42

27/10/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

07/04/2018

Chapter 14

07/04/2018

Chapter 15

07/04/2018

Chapter 16

07/04/2018

Chapter 17

07/04/2018

Chapter 18

15/04/2018

Chapter 19

26/04/2018

Chapter 20

07/05/2018

Chapter 21

31/07/2018

Chapter 22

01/08/2018

Chapter 23

02/08/2018

Chapter 24

03/08/2018

Chapter 25

04/08/2018

Chapter 26

05/08/2018

Chapter 27

06/08/2018

Chapter 28

08/08/2018

Chapter 29

09/08/2018

Chapter 30

11/08/2018

Chapter 31

13/08/2018

Chapter 32

24/08/2018

Chapter 33

25/08/2018

Chapter 34

30/08/2018

Chapter 35

31/08/2018

Chapter 36

19/09/2018

Chapter 37

19/09/2018

Chapter 39

28/09/2018

Chapter 38

28/09/2018

Chapter 40.5

28/09/2018

Chapter 41

27/10/2018
Top