Luyện Ngục Trọng Sinh
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Luyện Ngục Trọng Sinh

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Horror, Manhua, Mystery, Supernatural, Other

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 14-11,2018 (166 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 10

Số lần đọc: 1,419

Tóm tắt:

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 166

14/11/2018

Chapter 165

13/11/2018

Chapter 164

12/11/2018

Chapter 163

11/11/2018

Chapter 162

09/11/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

18/08/2017

Chapter 22

20/08/2017

Chapter 23

20/08/2017

Chapter 24

21/08/2017

Chapter 25

21/08/2017

Chapter 26

22/08/2017

Chapter 27

22/08/2017

Chapter 28

23/08/2017

Chapter 29

23/08/2017

Chapter 30

24/08/2017

Chapter 31

25/08/2017

Chapter 32

26/08/2017

Chapter 33

27/08/2017

Chapter 34

28/08/2017

Chapter 35

29/08/2017

Chapter 36

31/08/2017

Chapter 37

31/08/2017

Chapter 38

01/09/2017

Chapter 39

02/09/2017

Chapter 40

02/09/2017
Top