Ma Kể Chuyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ma Kể Chuyện

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Supernatural, Other

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 319

Tóm tắt:

Khi kể chuyện kinh dị, con người luôn kể chuyện ma. Nhưng khi ma kể chuyện kinh dị, chúng luôn kể những chuyện còn đáng sợ hơn: những câu chuyện về CON NGƯỜI.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

09/06/2018

Chapter 10

09/06/2018

Chapter 9

01/04/2018

Chapter 8

31/03/2018

Chapter 7

31/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

31/03/2018

Chapter 6

31/03/2018

Chapter 7

31/03/2018

Chapter 8

31/03/2018

Chapter 9

01/04/2018

Chapter 10

09/06/2018

Chapter 11

09/06/2018
Top