Ma Tạp Tiên Tông
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ma Tạp Tiên Tông

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 27-10,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (138 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,934

Tóm tắt:

Đây là một thế giới hòa nhã tràn đầy pháp thuật, thần thú, cùng những người điều khiển thần thú.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 137

28/07/2017

Chapter 136

28/07/2017

Chapter 135

28/07/2017

Chapter 134.5

07/01/2017

Chapter 134

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/12/2014

Chapter 2

21/12/2014

Chapter 3

29/12/2014

Chapter 4

01/01/2015

Chapter 5

02/01/2015

Chapter 6

03/01/2015

Chapter 7

06/01/2015

Chapter 8

08/01/2015

Chapter 9

23/01/2015

Chapter 10

25/01/2015

Chapter 11

28/01/2015

Chapter 12

29/01/2015

Chapter 13

30/01/2015

Chapter 14

01/02/2015

Chapter 15

03/02/2015

Chapter 16

14/02/2015

Chapter 17

18/06/2015

Chapter 18

19/06/2015

Chapter 19

20/06/2015

Chapter 20

21/06/2015

Chapter 21

22/06/2015

Chapter 22

23/06/2015

Chapter 23

24/06/2015

Chapter 24

25/06/2015

Chapter 25

27/06/2015

Chapter 26

30/06/2015

Chapter 27

01/07/2015

Chapter 28

02/07/2015

Chapter 29

02/07/2015

Chapter 30

03/07/2015

Chapter 31

07/07/2015

Chapter 32

08/07/2015

Chapter 33

09/07/2015

Chapter 34

10/07/2015

Chapter 35

11/07/2015

Chapter 36

12/07/2015

Chapter 37

13/07/2015

Chapter 38

14/07/2015

Chapter 39

15/07/2015

Chapter 40

16/07/2015
Top