Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 22-04,2014

Ngày cập nhật: 22-04,2014 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 449

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

22/04/2014

Chapter 7

21/04/2014

Chapter 6

16/04/2014

Chapter 5

10/04/2014

Chapter 4

09/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/03/2014

Chapter 2

23/03/2014

Chapter 3

05/04/2014

Chapter 4

09/04/2014

Chapter 5

10/04/2014

Chapter 6

16/04/2014

Chapter 7

21/04/2014

Chapter 8

22/04/2014
Top