Ma Vương - Liễu Kỹ Vân
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ma Vương - Liễu Kỹ Vân

Thể Loại Truyện : Manhua, Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (52 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 626

Tóm tắt:

Giang hồ đại loạn chính-tà, kỳ nhân Lâm Hổ Chung đứng ra giúp chính phái đẩy lùi tà phái, sau đó y rút lui khỏi Trung Nguyên. Giang hồ lại sắp sửa đại loạn chính-tà. Tiểu muội muội của đệ nhất mĩ nữ Đại Hương ở Phi Nhiên Môn chính phái cùng chúng thộc hạ bổn giáo lên đường tìm Lâm Hổ Chung để cầu sự giúp đỡ và cuối cùng cũng tìm được nhưng..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 50

26/11/2016

Chapter 49

26/11/2016

Chapter 48

26/11/2016

Chapter 47

26/11/2016

Chapter 46

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

26/11/2016

Chapter 1.2

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18.1

26/11/2016

Chapter 18.2

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016
Top