Ma Vương Và Dũng Sĩ Và Thánh Kiếm Thần Điện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ma Vương Và Dũng Sĩ Và Thánh Kiếm Thần Điện

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Manhua, Martial Arts, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 04-07,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (31 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 982

Tóm tắt:

Câu chuyện kể về hành trình của DŨNG SĨ cùng MA VƯƠNG GIAN ÁC =]] ... CHỐNG LẠI THÁNH KIẾM THẦN ĐIỆN

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/03/2015

Chapter 2

28/03/2015

Chapter 3

30/03/2015

Chapter 4

02/04/2015

Chapter 5

03/04/2015

Chapter 6

04/04/2015

Chapter 7

11/04/2015

Chapter 8

13/04/2015

Chapter 9

14/04/2015

Chapter 10

25/04/2015

Chapter 11

27/04/2015

Chapter 12

04/05/2015

Chapter 13

14/05/2015

Chapter 14

15/05/2015

Chapter 15

16/05/2015

Chapter 16

18/05/2015

Chapter 17

20/05/2015

Chapter 18

25/05/2015

Chapter 19

26/05/2015

Chapter 20

27/05/2015

Chapter 21

17/06/2015

Chapter 22

20/06/2015

Chapter 23

24/06/2015

Chapter 24

27/06/2015

Chapter 25

01/07/2015

Chapter 26

04/07/2015

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016
Top