Mạch Thượng Hoa Khai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mạch Thượng Hoa Khai

Thể Loại Truyện : Manhua, Shoujo

Ngày tạo: 14-09,2017

Ngày cập nhật: 18-09,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 123

Tóm tắt:

Hôm nay, ta đọc được câu thơ "Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ" (Hoa trên đường đã nở, nàng có thể thong thả quay về). Vậy... gọi nó là "Mạch thượng hoa khai"... Việt hóa: Night Owl & Tà Đạo Team

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

18/09/2017

Chapter 1

14/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/09/2017

Chapter 2

18/09/2017
Top