Madrox
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Madrox

Thể Loại Truyện : Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 06-09,2014

Ngày cập nhật: 06-09,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 104

Tóm tắt:

Một series hấp dẫn với các X-Fans

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

06/09/2014

Chapter 1

14/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/08/2014

Chapter 2

06/09/2014
Top