Magi Doujinshi - No Way Out
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Magi Doujinshi - No Way Out

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 20-09,2013

Ngày cập nhật: 20-09,2013 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 136

Tóm tắt:

Pairing: SinJu

Sad dou.Không hiểu cậu thích ta ở điểm nào nữa...

[...]

Vì đó là ngươi

[...]

Đồ của ta, đến chết vẫn là của ta. Kẻ chọn ngươi là ta. Ta sẽ không nhường ngươi cho ai... Ta sẽ giết sạch.

[...]

Cậu đúng là hết thuốc chữa. Chọc ta thì không sao, nhưng nếu chọc người khác... ta sẽ không tha đâu.

------------------------------------

Giới thiệu chỉ mang tính chất lừa tình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

20/09/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

20/09/2013
Top