Magic destroy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Magic destroy

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 185

Tóm tắt:

Chưa rõ nội dung, nhưng main có vẻ dạng boss ngầm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017