magical exam student
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

magical exam student

Thể Loại Truyện : Fantasy, School Life, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 19-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (63 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,074

Tóm tắt:

Câu chuyện kể về một cô gái không có bạn ( à thì có 1 đứa) . Cô như một người vô hình trong lớp. Cho đến một ngày, cô bắt gặp thầy mình đang..................................."loay hoay" với một bộ đồ THŨY THỦ. 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 62

27/11/2016

Chapter 61

27/11/2016

Chapter 60

27/11/2016

Chapter 59

27/11/2016

Chapter 58

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/11/2015

Chapter 1.5

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016
Top