Magical Patissier Kosaki-chan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Magical Patissier Kosaki-chan

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, School Life, Comedy

Ngày tạo: 11-08,2015

Ngày cập nhật: 05-09,2018 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,001

Tóm tắt:

Trích từ Nisekoi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

05/09/2018

Chapter 15

05/09/2018

Chapter 14

02/09/2018

Chapter 13

11/08/2015

Chapter 12

29/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

01/02/2015

Chapter 2

26/02/2015

Chapter 3

30/03/2015

Chapter 4

02/04/2015

Chapter 5

14/04/2015

Chapter 6

22/05/2015

Chapter 7

07/06/2015

Chapter 8

20/06/2015

Chapter 9

20/06/2015

Chapter 9.5

20/06/2015

Chapter 10

28/07/2015

Chapter 11

28/07/2015

Chapter 12

29/07/2015

Chapter 13

11/08/2015

Chapter 14

02/09/2018

Chapter 15

05/09/2018

Chapter 23

05/09/2018
Top