Magician
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Magician

Thể Loại Truyện : Mystery, Action, Adventure

Ngày tạo: 24-10,2014

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (131 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,581

Tóm tắt:

Iremi, Enzu, và Edermask nhà ảo thuật nổi tiếng bất tử bắt đầu cuộc hành trình chưa biết trước của họ! Mỗi người trong số họ tìm kiếm một cái gì đó khác với hành trình này... Iremi đơn thuần chỉ là người chuyên chở, Enzu tìm cách trả thù cho cái chết của cha và Edermask thì lại tìm kiếm một bản thảo... Những nguy hiểm nào đang rình rập phía trước họ, và...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 167

27/11/2016

Chapter 166

27/11/2016

Chapter 165

27/11/2016

Chapter 164

27/11/2016

Chapter 163

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/11/2011

Chapter 2

23/11/2011

Chapter 3

23/11/2011

Chapter 4

23/11/2011

Chapter 5

23/11/2011

Chapter 6

23/11/2011

Chapter 7

23/11/2011

Chapter 8

23/11/2011

Chapter 9

23/11/2011

Chapter 10

23/11/2011

Chapter 11

23/11/2011

Chapter 12

23/11/2011

Chapter 13

23/11/2011

Chapter 14

23/11/2011

Chapter 15

23/11/2011

Chapter 16

23/11/2011

Chapter 17

23/11/2011

Chapter 18

23/11/2011

Chapter 19

23/11/2011

Chapter 20

23/11/2011

Chapter 21

23/11/2011

Chapter 22

23/11/2011

Chapter 23

23/11/2011

Chapter 24

23/11/2011

Chapter 25

23/11/2011

Chapter 26

23/11/2011

Chapter 27

23/11/2011

Chapter 28

23/11/2011

Chapter 29

23/11/2011

Chapter 31

23/11/2011

Chapter 32

23/11/2011

Chapter 33

23/11/2011

Chapter 34

23/11/2011

Chapter 35

23/11/2011

Chapter 36

23/11/2011

Chapter 37

23/11/2011

Chapter 38

23/11/2011

Chapter 39

23/11/2011

Chapter 40

23/11/2011

Chapter 41

23/11/2011
Top