Magudala de Nemure
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Magudala de Nemure

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Seinen, Adventure

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 595

Tóm tắt:

Đọc là biết, giới thiệu chi mất hay :)) Không có ecchi hay harem nhé, có thầy tu loli thôi =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 11

17/11/2015

Chapter 10

09/10/2015

Chapter 9

13/08/2015

Chapter 8

08/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/06/2013

Chapter 2

13/08/2013

Chapter 3

03/10/2013

Chapter 4

12/11/2013

Chapter 5

04/12/2013

Chapter 6

27/01/2014

Chapter 7

16/03/2014

Chapter 8

08/07/2014

Chapter 9

13/08/2015

Chapter 10

09/10/2015

Chapter 11

17/11/2015

Chapter 12

08/01/2017
Top