Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid

Thể Loại Truyện : Ecchi, Fantasy, School Life, Shoujo, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 08-11,2011

Ngày cập nhật: 08-11,2011 (22 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 396

Tóm tắt:

Series thứ 4 trong bộ manga Mahou Shoujo Lirical Nanoha Chuyện kể về Vivio trong việc tiếp nối truyền thống của 2 mama của mình, "không đánh nhau không phải là bạn"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

08/11/2011

Chapter 21

08/11/2011

Chapter 20

08/11/2011

Chapter 19

08/11/2011

Chapter 18

08/11/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/11/2011

Chapter 2

08/11/2011

Chapter 3

08/11/2011

Chapter 4

08/11/2011

Chapter 5

08/11/2011

Chapter 6

08/11/2011

Chapter 7

08/11/2011

Chapter 8

08/11/2011

Chapter 9

08/11/2011

Chapter 10

08/11/2011

Chapter 11

08/11/2011

Chapter 12

08/11/2011

Chapter 13

08/11/2011

Chapter 14

08/11/2011

Chapter 15

08/11/2011

Chapter 16

08/11/2011

Chapter 17

08/11/2011

Chapter 18

08/11/2011

Chapter 19

08/11/2011

Chapter 20

08/11/2011

Chapter 21

08/11/2011

Chapter 22

08/11/2011
Top