Mahou Shoujo Madoka Magica - The Different Story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mahou Shoujo Madoka Magica - The Different Story

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Seinen, Supernatural, Action

Ngày tạo: 14-12,2013

Ngày cập nhật: 14-12,2013 (12 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 636

Tóm tắt:

Spin-off của Mahou Shoujo Madoka★Magica với nhân vật chính là Tomoe Mami và Sakura Kyouko.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

14/12/2013

Chapter 11

14/12/2013

Chapter 10

14/12/2013

Chapter 9

14/12/2013

Chapter 8

23/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/08/2013

Chapter 2

17/08/2013

Chapter 3

17/08/2013

Chapter 4

19/08/2013

Chapter 5

21/08/2013

Chapter 6

21/08/2013

Chapter 7

23/08/2013

Chapter 8

23/08/2013

Chapter 9

14/12/2013

Chapter 10

14/12/2013

Chapter 11

14/12/2013

Chapter 12

14/12/2013
Top