Mahou Shoujo Of The End
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mahou Shoujo Of The End

Thể Loại Truyện : Horror, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action

Ngày tạo: 11-09,2015

Ngày cập nhật: 31-08,2017 (46 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,806

Tóm tắt:

Kogami một học sinh trung học bình thường, thích sống một cuộc sống bình thường.... Nhưng vào một ngày cuộc sống cậu ta đã bị thay đổi chỉ bởi một câu nói Phép Thuật...., Người mà cậu ta thương mếm đã bị Chết và chỉ còn xót lại người bạn thời thơ ấu của cậu... Từ đó cậu cùng với những người khác phải trải qua những ngày của Phép Thuật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

31/08/2017

Chapter 40

31/08/2017

Chapter 39

31/08/2017

Chapter 38

31/08/2017

Chapter 37

31/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22.1

28/07/2017

Chapter 22.2

28/07/2017

Chapter 23.1

28/07/2017

Chapter 23.2

28/07/2017

Chapter 24.1

28/07/2017

Chapter 24.2

28/07/2017

Chapter 25.1

28/07/2017

Chapter 25.2

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

28/07/2017

Chapter 31

28/07/2017

Chapter 31.5

28/07/2017

Chapter 32

28/07/2017

Chapter 33

28/07/2017

Chapter 34

28/07/2017

Chapter 35

28/07/2017
Top