Makui no Risu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Makui no Risu

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Other

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 192

Tóm tắt:

Một thế giới với những pháp sư.... mà thôi lười chết pà, vào mà đọc đi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

09/06/2018

Chapter 2

30/03/2018

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

30/03/2018

Chapter 3

09/06/2018
Top