Man of Steel (2013) Prequel
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Man of Steel (2013) Prequel

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 28-08,2013

Ngày cập nhật: 28-08,2013 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 88

Tóm tắt:

Bạn đã xem Man Of Steel _ tác phẩm mở đầu cho Movie Universe của DC. hãy xem chuyện gì đã xảy ra trước tác phẩm này

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

28/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/08/2013
Top