Marchan : The Embodiment of Tales
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Marchan : The Embodiment of Tales

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 12-08,2017 (96 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,267

Tóm tắt:

Những câu chuyện kỳ lạ của Marchan và khả năng của mình.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 96

12/08/2017

Chapter 95

04/08/2017

Chapter 94

04/08/2017

Chapter 93

28/07/2017

Chapter 92

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

16/03/2015

Chapter 5

17/03/2015

Chapter 6

18/03/2015

Chapter 7

19/03/2015

Chapter 8

20/03/2015

Chapter 9

21/03/2015

Chapter 10

22/03/2015

Chapter 11

23/03/2015

Chapter 12

01/04/2015

Chapter 13

19/05/2015

Chapter 14

22/05/2015

Chapter 15

25/05/2015

Chapter 16

04/06/2015

Chapter 17

05/06/2015

Chapter 18

07/06/2015

Chapter 19

09/06/2015

Chapter 20

10/07/2015

Chapter 21

20/10/2015

Chapter 22

27/10/2015

Chapter 23

20/11/2015

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016
Top