MARRIAGE BLACK - Đám Cưới Đen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

MARRIAGE BLACK - Đám Cưới Đen

Thể Loại Truyện : Drama, Shoujo, Other, Action

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 200

Tóm tắt:

Một trong những bộ truyện Yuri mà mình thích nhất, không đọc thì tiếc lắm đấy.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 1

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

07/01/2017
Top