Marry Me!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Marry Me!

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 12-08,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 305

Tóm tắt:

Dự luật bảo trợ cho neet được thông qua - 1 dự án nhằm chống suy giảm tỉ lệ sinh đẻ... và Akiyasu Shin được chọn trở thành chồng và người giám hộ cho cô bé Sawamoto Himari. Nhưng cô không biết chuyện mình được đăng kí...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

12/08/2017

Chapter 6

12/08/2017

Chapter 5

12/08/2017

Chapter 4

12/08/2017

Chapter 3

07/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

07/01/2017

Chapter 3

07/01/2017

Chapter 4

12/08/2017

Chapter 5

12/08/2017

Chapter 6

12/08/2017

Chapter 7

12/08/2017
Top