Marshmallow Ecchi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Marshmallow Ecchi

Thể Loại Truyện : Drama, Mature, Romance, School Life, Seinen, Shoujo

Ngày tạo: 11-05,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 643

Tóm tắt:

Một bộ Manga kể về trò chơi xếp hình cả nghĩa đen và nghĩa bóng :3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/08/2014

Chapter 2

20/08/2014

Chapter 3

27/08/2014

Chapter 4

02/05/2015

Chapter 5

05/05/2015

Chapter 6

08/05/2015

Chapter 6.5

10/05/2015

Chapter 7

11/05/2015

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016
Top