Martian Manhunter
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Martian Manhunter

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 194

Tóm tắt:

J’onn J’onzz - Martian Manhunter - người Sao Hỏa xanh cuối cùng! Mục đích của anh ta khi đến Trái Đất là gì? Một cư dân tị nạn, hay còn bí mật đen tối hơn thế?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017
Top