Marvel 5 Ronin
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Marvel 5 Ronin

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Action, Adventure, Comic

Ngày tạo: 04-07,2013

Ngày cập nhật: 04-07,2013 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 251

Tóm tắt:

Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu các anh hùng của Marvel tồn tại ở thời Edo???
Chiến tranh diễn ra giữa các lãnh chúa, kẻ thắng người bại, kẻ mất người còn. Người thắng hưởng vinh hoa phú quí còn người thua chôn sâu dưới những tầng đất.
Những Samurai thua trận trở thành vô chủ khi các lãnh chúa qua đời. Lang thang trên đường, họ trở thành những lãng khách.....

Câu truyện của chúng ta kể về 4 lãng khách và 1 Geisha : Wolverine, The Hulk, Punisher, Deadpool và Psyloke

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

04/07/2013

Chapter 1

04/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/07/2013

Chapter 2

04/07/2013
Top