Marvel Civil War Full Events
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Marvel Civil War Full Events

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Action, Comedy, Comic

Ngày tạo: 19-07,2014

Ngày cập nhật: 19-07,2014 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 875

Tóm tắt:

Chính sách bắt tất cả các metahuman và mutant và sạch sành sanh những superhero khác phải đăng ký nhân thân với Chính phủ

Chính sách này đã gây nên chia rẽ mạnh trong cộng đồng superhero, từ đó chia làm 2 phe: theo Chính phủ và phi Chính phủ. Ai là người dứng đầu mỗi phe ? Cuộc chiến sẽ như thế nào ? Ai thắng ? Ai bại ? Mời các bạn theo dõi

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

19/07/2014

Chapter 11

19/07/2014

Chapter 10

19/07/2014

Chapter 9

19/07/2014

Chapter 7

28/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/06/2013

Chapter 2

14/06/2013

Chapter 3

14/06/2013

Chapter 4

14/06/2013

Chapter 5

20/06/2013

Chapter 6

22/06/2013

Chapter 7

28/06/2013

Chapter 9

19/07/2014

Chapter 10

19/07/2014

Chapter 11

19/07/2014

Chapter 12

19/07/2014
Top