Mật Mã Không Xác Định
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mật Mã Không Xác Định

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhwa, Mystery, Other

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 07-03,2018 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,187

Tóm tắt:

kể từ khi nào nền khoa học hiện đại trở thành những người bạn của chúng ta. Nhưng cũng vì những thứ đó, ngay bây giờ chúng ta đã bị tấn công.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 33

07/03/2018

Chapter 32

21/02/2018

Chapter 31

11/02/2018

Chapter 30

05/02/2018

Chapter 29

21/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

28/09/2017

Chapter 10

30/09/2017

Chapter 11

02/10/2017

Chapter 12

02/10/2017

Chapter 13

03/10/2017

Chapter 14

04/10/2017

Chapter 15

06/10/2017

Chapter 16

11/10/2017

Chapter 17

11/10/2017

Chapter 18

11/10/2017

Chapter 19

17/10/2017

Chapter 20

26/10/2017

Chapter 21

26/10/2017

Chapter 22

01/11/2017

Chapter 23

08/11/2017

Chapter 24

09/11/2017

Chapter 25

02/12/2017

Chapter 26

04/12/2017

Chapter 27

05/12/2017

Chapter 28

10/12/2017

Chapter 29

21/12/2017

Chapter 30

05/02/2018

Chapter 31

11/02/2018

Chapter 32

21/02/2018

Chapter 33

07/03/2018
Top