Mạt Nhật Chiến Lang
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mạt Nhật Chiến Lang

Thể Loại Truyện : Manhua

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (78 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,179

Tóm tắt:

Đây là tác phẩm nổi bật của "Hải Dương" thuộc Ôn Nhật Lương thời kỳ cực thịnh, có thể xem là tác phẩm điển hình. Các bạn yêu thích Hải Hổ, Võ Thần, không nên bỏ qua.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 78

27/11/2016

Chapter 77

27/11/2016

Chapter 76

27/11/2016

Chapter 75

27/11/2016

Chapter 74

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/12/2014

Chapter 2

07/12/2014

Chapter 3

15/12/2014

Chapter 4

17/12/2014

Chapter 5

19/12/2014

Chapter 6

22/12/2014

Chapter 7

25/12/2014

Chapter 8

27/12/2014

Chapter 9

31/12/2014

Chapter 10

07/01/2015

Chapter 11

14/01/2015

Chapter 12

17/01/2015

Chapter 14

25/02/2015

Chapter 13

25/02/2015

Chapter 15

27/05/2015

Chapter 16

29/05/2015

Chapter 17

03/06/2015

Chapter 18

10/06/2015

Chapter 19

11/06/2015

Chapter 20

13/06/2015

Chapter 21

26/06/2015

Chapter 22

28/06/2015

Chapter 23

30/06/2015

Chapter 24

01/07/2015

Chapter 25

07/07/2015

Chapter 26

12/07/2015

Chapter 27

15/07/2015

Chapter 28

28/07/2015

Chapter 29

02/08/2015

Chapter 30

05/08/2015

Chapter 31

22/08/2015

Chapter 32

25/08/2015

Chapter 33

26/08/2015

Chapter 34

07/09/2015

Chapter 35

12/09/2015

Chapter 36

24/09/2015

Chapter 37

29/09/2015

Chapter 38

04/10/2015

Chapter 39

06/10/2015

Chapter 40

12/10/2015
Top