Màu của tình yêu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Màu của tình yêu

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, One Shot, Romance

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 143

Tóm tắt:

Tình yêu là gì? Tình yêu có màu gì? Vậy đáp án là.........................?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012
Top