Mấy Bà Vợ Của Trẫm Đều Chết Hết Rồi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mấy Bà Vợ Của Trẫm Đều Chết Hết Rồi

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 07-09,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (45 - chap) - Full Bộ

Rate: 4

Số lần đọc: 997

Tóm tắt:

Anh hoàng số nhọ… hậu cung mấy chục bà vợ chết hết chẳng còn một ai…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46 End

14/02/2018

Chapter 45

14/02/2018

Chapter 44

14/02/2018

Chapter 43

07/02/2018

Chapter 42

07/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/09/2017

Chapter 2

07/09/2017

Chapter 3

07/09/2017

Chapter 4

07/09/2017

Chapter 5

09/09/2017

Chapter 6

09/09/2017

Chapter 7

10/09/2017

Chapter 8

10/09/2017

Chapter 9

11/09/2017

Chapter 10

11/09/2017

Chapter 11

14/09/2017

Chapter 12

17/09/2017

Chapter 13

20/09/2017

Chapter 14

27/09/2017

Chapter 15

29/09/2017

Chapter 16

01/10/2017

Chapter 17

16/10/2017

Chapter 18

16/10/2017

Chapter 19

16/10/2017

Chapter 20

19/10/2017

Chapter 21

25/10/2017

Chapter 22

29/10/2017

Chapter 23

05/11/2017

Chapter 24

05/11/2017

Chapter 25

05/11/2017

Chapter 26

10/11/2017

Chapter 27

12/11/2017

Chapter 28

19/11/2017

Chapter 30

03/12/2017

Chapter 31

05/12/2017

Chapter 32

10/12/2017

Chapter 33

11/12/2017

Chapter 34

29/01/2018

Chapter 35

29/01/2018

Chapter 36

30/01/2018

Chapter 37

30/01/2018

Chapter 38

31/01/2018

Chapter 39

31/01/2018

Chapter 40

01/02/2018

Chapter 41

01/02/2018
Top