Mèo Cáo Nổi Giận
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mèo Cáo Nổi Giận

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 319

Tóm tắt:

Ngày xưa có một ngọn núi, trong núi có một ngôi đền, có hai đạo sĩ sống trong ngôi đền đó. Nhưng họ ở đây không phải để tu hành, mà là để ăn thịt người. Diễn biến tiếp theo là gì? Xem đi sẽ rõ!!!!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7.1

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 6.1

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 5.2

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

27/11/2016

Chapter 1.2

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 2.5

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 3.5

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 4.1

27/11/2016

Chapter 4.2

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 5.1

27/11/2016

Chapter 5.2

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 6.1

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 7.1

27/11/2016
Top