Melting
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Melting

Thể Loại Truyện : One Shot, School Life, Other

Ngày tạo: 14-11,2012

Ngày cập nhật: 14-11,2012 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 100

Tóm tắt:

Ngắn ý mà... tự đọc đi thì biết...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

14/11/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/11/2012
Top