Melty Blood Act. 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Melty Blood Act. 2

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 382

Tóm tắt:

À thì Melty blood act 2 là phần tiếp theo của Melty blood, Melty blood là phần tiếp theo của Tsukihime Ai chưa biết thì đọc mấy bộ đó trước điHàng của TM khá rắc rối

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/01/2017

Chapter 0

08/01/2017

Chapter 2

08/01/2017

Chapter 3

08/01/2017

Chapter 4

08/01/2017

Chapter 5

08/01/2017

Chapter 6

08/01/2017

Chapter 7

08/01/2017

Chapter 8

08/01/2017

Chapter 9

08/01/2017

Chapter 10

08/01/2017

Chapter 11

08/01/2017

Chapter 12

08/01/2017

Chapter 13

08/01/2017

Chapter 14

08/01/2017

Chapter 15

08/01/2017

Chapter 16

08/01/2017

Chapter 17

08/01/2017
Top