Mermaid Boys
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mermaid Boys

Thể Loại Truyện : Fantasy, Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2018 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 303

Tóm tắt:

Hoàng tử kỳ quái của vương quốc người cá...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

28/07/2018

Chapter 12

10/06/2018

Chapter 11

25/05/2018

Chapter 10.5

19/03/2018

Chapter 10

24/02/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

27/08/2017

Chapter 5

10/09/2017

Chapter 6

10/09/2017

Chapter 7

30/11/2017

Chapter 8

30/11/2017

Chapter 9

30/11/2017

Chapter 10

24/02/2018

Chapter 10.5

19/03/2018

Chapter 11

25/05/2018

Chapter 12

10/06/2018

Chapter 13

28/07/2018
Top