Michelin Star
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Michelin Star

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 23-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,015

Tóm tắt:

Chỉ một số ít các nhà hàng có vinh dự được trao tặng sao Michelin. Liệu chàng đầu bếp mà chúng ta sắp nói tới có đủ can đảm và kỹ năng để vượt qua tất cả những trở ngại? Sự cạnh tranh và mơ mộng liệu sẽ là ngại hoặc hay chất xúc tác để giúp nhân vật của chúng ta trở thành đầu bếp đầu tiên được trao tặng sao Michelin tại Hàn Quốc?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 36

20/07/2015

Chapter 35

18/07/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

22/03/2015

Chapter 1

22/03/2015

Chapter 2

22/03/2015

Chapter 3

23/03/2015

Chapter 4

24/03/2015

Chapter 5

25/03/2015

Chapter 6

26/03/2015

Chapter 7

27/03/2015

Chapter 8

28/03/2015

Chapter 9

30/03/2015

Chapter 10

01/04/2015

Chapter 11

04/04/2015

Chapter 12

11/04/2015

Chapter 13

14/04/2015

Chapter 14

16/04/2015

Chapter 15

17/04/2015

Chapter 16

20/04/2015

Chapter 17

21/04/2015

Chapter 18

23/04/2015

Chapter 19

24/04/2015

Chapter 20

08/05/2015

Chapter 21

13/05/2015

Chapter 22

14/05/2015

Chapter 23

16/05/2015

Chapter 24

18/05/2015

Chapter 25

24/05/2015

Chapter 26

26/05/2015

Chapter 27

13/06/2015

Chapter 28

20/06/2015

Chapter 29

25/06/2015

Chapter 30

01/07/2015

Chapter 31

07/07/2015

Chapter 32

08/07/2015

Chapter 33

15/07/2015

Chapter 34

16/07/2015

Chapter 35

18/07/2015

Chapter 36

20/07/2015

Chapter 37

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016
Top