Michin Phù Thủy Tái Sinh [HORROR]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Michin Phù Thủy Tái Sinh [HORROR]

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Manhwa, Other

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 217

Tóm tắt:

Tôi là một phù thủy, để cho hoàng thượng tránh được ma quỷ tôi đã bị thiêu sống, khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, tất cả mọi thứ xung quanh xa lạ, không hiểu ngôn ngữ, không hiểu thế giới,.... :v

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 14-15

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 11-12

28/07/2017

Chapter 9-10

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5-8

28/07/2017

Chapter 9-10

28/07/2017

Chapter 11-12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14-15

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017
Top