Miku Plus
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Miku Plus

Thể Loại Truyện : Drama, Ecchi, Comedy

Ngày tạo: 10-10,2013

Ngày cập nhật: 10-10,2013 (39 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,430

Tóm tắt:

Đọc thì bít...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 39

10/10/2013

Chapter 38

10/10/2013

Chapter 37

10/10/2013

Chapter 36

10/10/2013

Chapter 35

14/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

22/10/2012

Chapter 8

29/10/2012

Chapter 9

29/10/2012

Chapter 10

29/10/2012

Chapter 11

30/10/2012

Chapter 12

24/11/2012

Chapter 13

21/12/2012

Chapter 14

31/12/2012

Chapter 15

31/12/2012

Chapter 16

31/12/2012

Chapter 17

31/12/2012

Chapter 18

18/01/2013

Chapter 19

18/01/2013

Chapter 20

19/01/2013

Chapter 21

26/01/2013

Chapter 22

27/01/2013

Chapter 23

27/01/2013

Chapter 24

12/05/2013

Chapter 25

24/05/2013

Chapter 26

24/05/2013

Chapter 27

23/06/2013

Chapter 28

27/06/2013

Chapter 29

27/06/2013

Chapter 30

20/07/2013

Chapter 31

14/08/2013

Chapter 32

14/08/2013

Chapter 33

14/08/2013

Chapter 34

14/08/2013

Chapter 35

14/08/2013

Chapter 36

10/10/2013

Chapter 37

10/10/2013

Chapter 38

10/10/2013

Chapter 39

10/10/2013
Top