Mist Story
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mist Story

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Other

Ngày tạo: 15-01,2017

Ngày cập nhật: 15-01,2017 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 311

Tóm tắt:

Mist Story là 1 tập truyện kinh dị do Go Nagai sáng tác vào năm 1992.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

15/01/2017

Chapter 6

15/01/2017

Chapter 5

15/01/2017

Chapter 4

15/01/2017

Chapter 3

15/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/01/2017

Chapter 2

15/01/2017

Chapter 3

15/01/2017

Chapter 4

15/01/2017

Chapter 5

15/01/2017

Chapter 6

15/01/2017

Chapter 7

15/01/2017
Top