Mitsuboshi Colors
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mitsuboshi Colors

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 11-02,2018 (11 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 287

Tóm tắt:

Loạt series mới cho Yuri-ins!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

11/02/2018

Chapter 10

05/02/2018

Chapter 9

05/02/2018

Chapter 8

05/02/2018

Chapter 7

15/01/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

15/01/2018

Chapter 8

05/02/2018

Chapter 9

05/02/2018

Chapter 10

05/02/2018

Chapter 11

11/02/2018
Top