Mitsukoi Honey
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mitsukoi Honey

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo

Ngày tạo: 25-05,2015

Ngày cập nhật: 25-05,2015 (6 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 316

Tóm tắt:

"Tất cả các cô gái có thể trở nên dễ thương". Thật là một lời nói dối ...yuni nghĩ. Điều đó Yuni có thể thay đổi như thế này là vì anh em mới cô đã thông qua cuộc hôn nhân thứ hai của cha cô, Yamato và Hiroto, người đã thuyết phục mình để thực hiện trong cuộc thi thử giọng. Nhưng Hiroto thú nhận Yuni, người trước đây đã bị bắt nạt cho cô "lóc mặt", vì vậy cô quyết tâm trở thành dễ thương! Điều gì sẽ là kết luận cho tình yêu và cuộc thi thử giọng?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6- End

25/05/2015

Chapter 5

25/05/2015

Chapter 4

21/05/2015

Chapter 3

19/05/2015

Chapter 2

28/07/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/03/2013

Chapter 2

28/07/2013

Chapter 3

19/05/2015

Chapter 4

21/05/2015

Chapter 5

25/05/2015

Chapter 6- End

25/05/2015
Top