mix
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

mix

Thể Loại Truyện : Sports, Other

Ngày tạo: 19-09,2015

Ngày cập nhật: 12-11,2017 (45 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,540

Tóm tắt:

Câu chuyện về tình yêu, ước mơ của 3 anh em nhà Tachiban. P/s: Fan của bố già Adachi thì khỏi giới thiệu chi cho dài dòng nhỉ:)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 45

12/11/2017

Chapter 44

16/10/2017

Chapter 43

16/10/2017

Chapter 42

16/10/2017

Chapter 41

19/09/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/06/2012

Chapter 2

25/06/2012

Chapter 3

25/06/2012

Chapter 4

06/03/2013

Chapter 5

08/03/2013

Chapter 6

08/03/2013

Chapter 7

14/03/2013

Chapter 8

14/03/2013

Chapter 9

14/03/2013

Chapter 10

15/03/2013

Chapter 11

14/05/2013

Chapter 12

19/05/2013

Chapter 13

22/05/2013

Chapter 14

15/06/2013

Chapter 15

23/07/2013

Chapter 16

25/08/2013

Chapter 17

08/11/2013

Chapter 18

25/01/2014

Chapter 19

07/03/2014

Chapter 20

30/04/2014

Chapter 21

01/05/2014

Chapter 22

29/08/2014

Chapter 23

29/08/2014

Chapter 24

29/08/2014

Chapter 25

29/08/2014

Chapter 26

29/08/2014

Chapter 27

29/08/2014

Chapter 28

29/08/2014

Chapter 29

21/09/2014

Chapter 30

03/11/2014

Chapter 31

13/11/2014

Chapter 32

Chapter 33

Chapter 34

15/02/2015

Chapter 35

17/05/2015

Chapter 36

17/05/2015

Chapter 37

17/05/2015

Chapter 38

19/06/2015

Chapter 39

31/07/2015

Chapter 40

16/08/2015
Top