Mogusa-San
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Mogusa-San

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 05-09,2018 (14 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 296

Tóm tắt:

đọc rồi biết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

05/09/2018

Chapter 10

03/09/2018

Chapter 9

02/09/2018

Chapter 8

01/09/2018

Chapter 7

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

28/07/2017

Chapter 1.2

28/07/2017

Chapter 2

21/02/2018

Chapter 2.1

21/02/2018

Chapter 2.2

21/02/2018

Chapter 3

21/02/2018

Chapter 4

21/02/2018

Chapter 5

21/02/2018

Chapter 6

09/06/2018

Chapter 7

09/06/2018

Chapter 8

01/09/2018

Chapter 9

02/09/2018

Chapter 10

03/09/2018

Chapter 11

05/09/2018
Top